DIEVKALPOJUMI  - svētdienās 10.00

PIEŅEMŠANAS LAIKS – trešdienās 17.00 (vai pēc vienošanās)!

BĪBELES STUNDA – trešdienās 18.30

SVĒTDIENSKOLA - svētdienās 10.00 (dievkalpojuma laikā)

Ikviens ir aicināts pieteikties uz sarunu un privātu grēksūdzi!

Mācītājs Ilgvars Matīss – tel. 20383881, ilgvars.matiss@gmail.com

Draudzes e-pasts:  luter.gulbene@inbox.lv

kā arī Facebook - LELB Gulbenes draudze

Mēneša lozungs

VISS MAN IR ATĻAUTS, BET NE VISS MAN DER, VISS MAN IR ĻAUTS,
BET NEKAM PĀR MANI NEBŪS VARAS.
1Kor 6:12


Lasi Bībeli

https://bibele.ebaznica.lv/

Torņa atjaunošanas fonds


LELB Svētdienas skola

http://www.svskola.lv/

LELB

http://www.lelb.lv/lv/

Svētdienas rīts

https://www.lelb.lv/lv/?ct=svetdienasrits