Uzticības vairogs

Piešķirts Baznīcas apbalvojums “Uzticības vairogs”
„... ar uzticību tu visu esi darījis” /3. Jāņa 1:5/
Baznīcas apbalvojuma dome 2023. gada 2. augusta sēdē par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu „Uzticības vairogu” piešķīra:
Gunāram KAZĀKAM, Līgai IEVĀNEI (LELB Gulbenes draudze)
Valērijam VENEDIKTOVAM (LELB Asares draudze)
Daugavpils bīskaps Einārs Alpe pasniedza apbalvojumu G.Kazākam un L.Ievānei Kunga apskaidrošanas dienas dievkalpojumā š.g. 6. augustā, kad Gulbenes baznīca atzīmēja 180. gadskārtu.
Savukārt, Asares draudzes ilggadējais priekšnieks V.Venediktovs apbalvojumu saņems š.g. 19. augustā, kad Asares draudze svinēs sava dievnama 200. gadadienu. Dievkalpojuma sākums plkst. 13.00 Ikviens ir mīļi aicināts.
Ar “Uzticības vairogu” apbalvo par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā.
Kopš apbalvojuma iedibināšanas 2005. gada 2. oktobrī ir pasniegti 235 “Uzticības vairogi”.
Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek. /Jņ. 15:16/
Sirsnīgi apsveicam!Uzticības vairogu saņēmuši šādi draudzes locekļi:

Daira Karole (2013.gada 14.jūlijā, Nr.80)

Oļģerts Voss (2013.gada 14.jūlijā, Nr.81)

Inga Kalniņa (2017.gada 3.decembrī, Nr.152)

Ina Šterna (2017.gada 31.oktobrī, Nr.153)

Līga Ievāne (2023.gada 6.augustā, Nr.234)

Gunārs Kazāks (2023.gada 6.augustā, Nr.235)