Gulbenes luterāņu draudze aicina bērnus (5-14g.) pievienoties draudzes Svētdienskolai. Svinīgā atklāšana šogad 1.oktobrī, kurā kopīgi piedzīvosim Pļaujas svētku dievkalpojumu plkst.10.00 (bērniem vēlams pulcēties dievnama pirmajās solu rindās). Pēc dievkalpojuma jautras aktivitātes bērniem un vecākiem (pēc izvēles) un cienāšanās. Līdzi ņemam nelielu cienastiņu svētku sadraudzības galdam.                                            

Ļoti gaidīsim tevi!

Nāc pats un atved līdzi savu draugu, draudzeni vai kādu, kurš labprāt uzzinātu par Dieva esamību.       

Ja ir jautājumi, uzdrošinies piezvanīt un pajautāt.

Skolotāja Inga - 25902824

Svētdienas skola.

Vēlies atrast jaunus draugus un domubiedrus? Vēlies uzzināt daudz jauna par Dievu un Dieva Dēlu tavā un manā dzīvē, radoši un aktīvi darboties, slavēt un pateikties?Šeit tu vienmēr esi gaidīts! Nāc esi viens no mums!

Uz tikšanos katru svētdienu plkst. 10:00 baznīcā

(pulcēšanās pirmajā solu rindā pie skolotājiem un vadītājiem, izņemot pēdējās mēneša svētdienas, kad svinam Ģimenes dievkalpojumu visi kopā.)

Sazināties var ar vienu no Svētdienas skolas skolotājām - Ingu (25902824)


Svētdienas skolas vēsture

Mūsu Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas Svētdienas skolas vēsture aizsākusies 1989. gada novembrī, kad toreizējā mācītāja Oto Baltiņa aicinājumam atsaucās ērģelniece un diriģente Eleonora Bērziņa, un kļuva par pirmo Svētdienas skolas skolotāju. Šo gadu laikā daudzas skolotājas atsaukušās šai kalpošanai un turpinājušas iepazīstināt bērnus ar Dieva vārdu, mācījušas lūgt par sevi un tuvākajiem, rosinājušas dalīties Kristus mīlestībā..

2014.gadā, gatavojoties Svētdienas skoliņas 25 gadu jubilejai, priecāsimies par ikvienu skolotāju un skolēnu (bijušo un esošo), par atmiņām, iespaidiem, atbalstu, dalīšanos pieredzē, palīdzību un galvenais kopā būšanu!