Projekts Nr. 17-07-AL05-A019.2202-000001 ‘’Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas griestu atjaunošana’’


Dievnams var lepoties ar to, ka ir izdevies nomainīt visus logus, atjaunot sienu krāsojumu un darbi vainagojušies ar vēl kādu iepriecinošu veikumu - atjaunoti baznīcas griesti.

Pirmie liecinieki mūsu atjaunotajam dievnamam bija Novadnieku dienu atklāšanas koncerta viesi. Baznīcas lielā zāle šobrīd ir balta, svinīga un cēla. Ar cieņu varam uzņemt ciemiņus un tas arī ikdienā ir atvērts visiem. Varam piedāvāt akustiskās telpas piemērotiem koncertiem, zinot, ka klausītājiem vairāk nevajadzēs, mūziku baudot, pievērst skatienu griestu tumšajiem pleķiem... Ar lielu prieku varam uzņemt ciemiņus ģimeņu godos - laulībās, kristībās, iesvētībās. Atvērti un viesmīlīgi esam arvien uzņemot tūristu grupas, tuvus un tālus pilsētas viesus vai vienkārši… ienācējus, kuri grib pabūt vienatnē - klusumā un pārdomās.

Ar gandarījumu varam teikt, ka paveiktie darbi ir lieliska dāvana Latvijas simtgadei un mūsu pilsētas deviņdesmitgadei. Jo vairāk tādēļ, ka senā 13.gadsimta  pilskalna - šobrīd luterāņu baznīcas apkaime - joprojām nes vēstures liecības par mūsu pilsētas Gulbenes veidošanos un pirmsākumiem. Ir patīkami apzināties, ka ar katru gadu šī vieta kļūst sakoptāka.

Projekts Nr. 17-07-AL05-A019.2202-000001 ‘’Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas griestu atjaunošana’’ atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību.

Projektā paredzētos darbus veica SIA ‘’AKVILONS Z’’.

Projekta attiecināmās izmaksas: kopējās - 18421,52 EUR, publiskais finansējums- 16579,37 EUR. Esam pateicīgi Gulbenes novada domei par sniegto 10% (1842,15 EUR) līdzfinansējumu.

Projekts ‘’Gulbenes luterāņu baznīcas konstruktīvās noturības saglabāšana’’ Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000014


Gulbenes Ev. luteriska draudze ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību realizē projektu  ‘’Gulbenes  luterāņu baznīcas konstruktīvās noturības saglabāšana’’ Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000014 , kas tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs  19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta ietvaros atjaunota lielās baznīcas zāles sienu apdare un nomainīti nolietojušies astoņi koka logi. Projekta realizācijā tiek izmantoti mūsdienu materiāli, saglabājot ēkas vēsturisko izskatu. Tas ir jauninājums ēkas atjaunošanas darbu procesā. Tika izgatavoti koka pakešu logi, balstoties uz esošo logu analoģijas ievērošanu. Sienu atjaunošanā izmantojamie materiāli nodrošinās maksimālu tvaika caurlaidību. Uzlabosies telpas vizuālais izskats un logu nomaiņas rezultātā, baznīcā nenonāks lietus ūdeņi, saglabāsies siltums.

Projekta mērķis - nodrošināt valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa - Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšanu, pieejamību plašākai sabiedrībai.

Kultūras mantojuma saglabāšana ir cilvēka dzīves kvalitātes daļa. Latvijas kopējo tēlu veido ikkatra vieta, ikviens objekts un mūsu pārliecība ir - būsim īsteni saimnieki katrs savā īpašumā, lai godam sagaidītu valsts simtgadi.

Projektā paredzētos darbus veic  SIA AKVILONS Z.

Projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000005 “Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana’"

23. mai. 2023, Nav komentāru

Projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000005 “Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana’’ atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību.

Projekta ietvaros plānota baznīcas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana ar mērķi - nodrošināt valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa - Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšanu, pieejamību plašai sabiedrībai, turpinot pilnveidot publiskās funkcijas un veicinot objekta sociālekonomisku izmantošanu ilgtermiņā.

Projektā paredzētos darbus veic SIA ‘’AKVILONS Z’’.

Projekta attiecināmās izmaksas: kopējās – 2 2462,13 EUR, publiskais finansējums- 2 0215,92 EUR, līdzfinansējums 10% Gulbenes novada pašvaldība 2 246,21 EUR

Projekts "No sirds uz sirdi" Nr.MPK-2019/9

Mūsdienās jaunā paaudze ir aizrāvusies ar digitālo vidi, aizmirstot dažādas citas aktivitātes, tostarp aktivitātes svaigā gaisā un komunicēšanu ar cilvēkiem klātienē. Savukārt vecāka gadagājuma cilvēki nereti jūtas vientuļi, nevienam nevajadzīgi un aizmirsti. Projekts “No sirds uz sirdi”, kura mērķis ir Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas teritorijas labiekārtošana, ir lieliska iespēja jaunajai paaudzei uz brīdi nolikt malā digitālo vidi, savukārt vecajai paaudzei atkal sajusties vajadzīgiem un noderīgiem. Projekta mērķauditorija - draudzes jaunieši un vecāka gadagājuma cilvēki, tajā skaitā jauniešu vecāki un vecvecāki. Projekta rezultātā tiks veikti apzaļumošanas darbi, izveidoti apstādījumi un sakārtota vieta pie karoga masta. Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes teritorija ir pieejama jebkuram Gulbenes novada iedzīvotājam, kā arī tūristiem, savukārt no sirds rūpējoties par Dievnamu, mums ir iespēja radīt ko paliekošu, kas sniedz nenovērtējamu prieku katra sirdij, kas atnāk uz Dievnamu kā ciemiņš, kā tūrists vai kā draugs.

Projekta īstenotājs: Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes jauniešu iniciatīvas grupa

Projekta nosaukums: No sirds uz sirdi

Projekta numurs: MPK-2019/9

Projekta realizācijas ilgums: 02.05.2019. - 31.08.2019.

Finansējums:

Kopējās izmaksas – EUR 626,00

Biedrības “Sateka” finansējums – EUR 500,00

Pašu ieguldījums/ līdzfinansējums – EUR 125,00

Mērķis dažādu paaudžu sadarbības veicināšana Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes teritorijas labiekārtošanas ietvaros.

Mērķa grupas:

  • Jaunieši
  • Seniori
  • Vidējās paaudzes pārstāvji

Galvenās aktivitātes:

  • Jauniešu un vecāka gadagājuma cilvēku sadarbības stiprināšana, paaudžu solidaritātes veicināšana.
  • Iespēja jauniešiem aktīvi un radoši izpausties, apgūt sadarbības prasmes.
  • Vecāka gadagājuma cilvēkiem iespēja justies vajadzīgiem un noderīgiem.
  • Jaunu zināšanu apgūšana un esošo papildināšana.
  • 240 m2 lielas platības apzaļumošana.
  • Ugunskura vietas pie karoga masta ierīkošana.
  • Labiekārtotās teritorijas atklāšanas svētki jeb “Zaļais dievkalpojums”.

Projekts “Local and International Active Seniors” Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596

Gulbenes Ev. Luteriskā draudze ir iesaistījos Gulbenes novada pašvaldības ERASMUS+ projektā “Local and International Active Seniors (Aktīvs vietējais un starptautiskais seniors)" Nr. 2017-1-UK01-KA204-036596 ietvaros. Biedrība KRUSTALĪCES MANTOJUMS piedāvāja ilgtermiņā kopēju brīvprātīgu darbošanos kopā ar draudzes cilvēkiem, jo mēs visi esam brīvprātīgie, kalpojot draudzē.

Projekta ietvaros cilvēkiem kopā ar citiem senioriem bija iespēja veikt brīvprātīgo darbu pilsētā. Ar lielu interesi un savstarpēju sapratni no 15. marta pie mums darbojas brīvprātīgie palīgi - Kaija, Vija, Velita, Margita, Pārsla un Maiga - kundzes gados no 71-83.

Piektdienas turpmāk esam izsludinājuši par Brīvprātīgo dienām! Pulcējamies plkst. 11.00 pie Baznīcas. Šajā dienā un laikā var piebiedroties visi interesenti. Mīļi gaidīsim! Atbalsta personu (mentoru) lomu esam uzņēmušās mēs - Līga un Dzintra.Lutera piemineklis

Reformācijas 500 gadi atzīmējot.

31.oktobris - Reformācijas 500 gades jubileja. Šajās dienās atkal un atkal izzinām  vēsturi un īpaši pieminam  laikmetu, no kura latviešu tauta uzsāka  lēnu, bet pamatīgu ceļu uz iekļaušanos  vispārējās Eiropas tautu un kultūras vēsturē.                                                                                                              

  Gulbenes Ev. luteriskai baznīcai līdzās atrodas piemineklis Mārtiņam Luteram - Reformācijas Tēvam. Draudze to uzstādījusi 1883. gadā, reformatora 400. jubilejā. Pieminekļa pakājē allaž pirmo vēstījumu par Gulbenes vēsturiskajiem pirmsākumiem klausās pilsētas viesi – tūristi. Šo pieminekli  apraudzīt  un iemūžināt foto liecībās  bieži vien vēlas vācu tūristi un citi interesenti. Šāds piemineklis Mārtiņam Luteram ir vienīgais Baltijā. Savukārt, mūsu pilsētā  šī ir vienīgā liecība par 19.gadsimta II puses  tēlniecības mākslu, kādu tā laika gulbenieši varēja baudīt skulptūrām bagātajos un izcili koptajos Vecgulbenes muižas parkos.       

134  gadu laikā piemineklim bija radušies izdrupumi, bojātas atsevišķas detaļas, tam bija jāveic attīrīšanas darbi, jānostiprina pamatne. Reformācijas 500 gades jubileja bija motivējošs impulss uzsākt pieminekļa atjaunošanu.                                       

Biedrība ‘’Krustalīces mantojums’’ kopā ar  luterāņu draudzi  tur rūpi par Gulbenes vēsturiskā centra  kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu. Ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību tika realizēts projekts  ‘’Mārtiņa Lutera pieminekļa atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana’’ Nr. 16-07-AL05-A019.2202-0, kas tika atbalstīts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.                                                                                           

Projekta mērķis- ‘’Pasaules mēroga vēsturiskā notikuma - Reformācijas apzināšanās, Gulbenes kultūrvēstures - 19.gs. mākslas pieminekļa atjaunošana un tā apkārtnes teritorijas labiekārtošana’’.     Mārtiņa Lutera pieminekli atjaunoja mākslinieks – tēlnieks Ivars Drulle. Veikti apjomīgi darbi- attīrīta virsma, apzinātas un iztīrītas  plaisas, atjaunotas trūkstošās detaļas, aizpildīti robi, plaisas un izdrupumi, virsma noklāta ar pretpelējumu un pretsēnišu šķīdumu, gruntēta ,noklāta ar pretmitruma aizsargslāni. Tika atjaunota pamatnes kolonna, novērsti tās bojājumi.                               

Baznīckalna teritorijas uzturēšanai tika iegādāti – zāles pļāvējs, krūmgriezis un lapu pūtējs. Paldies visiem brīvprātīgajiem  darbu darītājiem, kuriem rūp šīs skaistās, vēsturiskās vietas uzturēšana kārtībā.          

Gulbenes vēsturiskais centrs atkal  kļuvis par vienu nozīmīgu objektu sakoptāks un viesmīlīgāks.           

Projekta  attiecināmās izmaksas ir  5370.16 EUR, publiskais finansējums 4833.14 EUR.                    

Kopējās izmaksas – 6329 EUR.

Biedrība ‘’Krustalīces mantojums’’

2017.gada projekti

Gulbenes Ev. luteriska draudze ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību 2017.gadā realizējusi  divus projektus : ‘’Gulbenes  luterāņu baznīcas konstruktīvās noturības saglabāšana’’ - Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000014  un Nr. 17-07-AL05-A019.2202-000001 ‘’Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas griestu atjaunošana’’  un biedrība ‘’Krustalīces mantojums’’ projektu  Nr. 16-07-AL05-A019.2202-0 ‘’Mārtiņa Lutera pieminekļa atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana’’. Visi trīs šie projekti  tika atbalstīti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs  19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu mērķis ticis  īstenots -nodrošināta valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa - Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšana, pieejamība plašai sabiedrībai.

Kultūras mantojuma saglabāšana ir cilvēka dzīves kvalitātes daļa. Latvijas kopējo tēlu veido ikkatra vieta, ikviens objekts un mūsu pārliecība ir - būsim īsteni saimnieki katrs savā īpašumā, lai godam  sagaidītu valsts simtgadi.

Realizētie projekti Gulbenes dievnamā 2017.gadā.

Sagaidot mūsu valsts simtgadi, aicinām ikvienu mūsu baznīcā uz valsts svētku dievkalpojumiem- gan 11., gan 18.novembrī. Draudze joprojām  cenšas padarīt  Dievnamu pieejamu ikvienam no jums. Mūsu baznīca ir bijusi blakus visiem vēsturiskajiem notikumiem mūsu Gulbenē.  Gan laikos, kad par mūspuses ļaudīm rūpi turēja vācu baroni-  izglītojot, veidojot  Rietumeiropas kultūras un mākslas izpratni. Gan bargajos  un traģiskajos  Brīvības cīņu laikos 1919. gadā, kad  Dievnamā tika noturētas Vidzemes tribunāla sēdes un simtiem nevainīgu cilvēku tika pasludināts nāvessods. Gan II Pasaules kara gados, kad varas mainījās viena pēc otras un vēlāk padomju režīms vairāk kā 40 gadus liedza cilvēkiem būt atklātiem kristiešiem. Gan jaunās Atmodas laikus, kad tauta atdzima, nometot komunistiskās verdzības važas un atkal nāca meklēt Dievpalīgu.  Mūsu valsts 100 gadi ir tikai daļiņa no mūsu baznīcas  170 gadīgā ‘’mūža’’. Tomēr- tik būtiska katram no mums. Nāciet pateikties par to Dievam un lūgt svētību nākotnei – katrs sev, saviem tuvajiem, visai tautai.

Gulbenes Ev. luteriska draudze ar biedrības ‘’Sateka’’ starpniecību 2017. gadā realizējusi  divus projektus : ‘’Gulbenes  luterāņu baznīcas konstruktīvās noturības saglabāšana’’ - Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000014  un Nr. 17-07-AL05-A019.2202-000001 ‘’Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas griestu atjaunošana’’  un biedrība ‘’Krustalīces mantojums’’ projektu  Nr. 16-07-AL05-A019.2202-0 ‘’Mārtiņa Lutera pieminekļa atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana’’. Visi trīs šie projekti  tika atbalstīti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs  19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu mērķis ticis  īstenots -nodrošināta valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa - Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšana, pieejamība plašai sabiedrībai.

Kultūras mantojuma saglabāšana ir cilvēka dzīves kvalitātes daļa. Latvijas kopējo tēlu veido ikkatra vieta, ikviens objekts un mūsu pārliecība ir - būsim īsteni saimnieki katrs savā īpašumā, lai godam  sagaidītu valsts simtgadi.