GULBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS TORŅA ATJAUNOŠANAS FONDS NOD.

reģ.nr. 40008217312

konta nr. LV98HABA0551037671113

AS Swedbank

HABALV22

ar norādi- baznīcas torņa atjaunošanai

Veicot pārskaitījumu lūgums precīzi ievērot fonda nosaukumu

GULBENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS TORŅA ATJAUNOŠANAS FONDS NOD.

Ziedo biedrībai "KRUSTALĪCES MANTOJUMS", atbalsti tās darbību piedaloties labdarības un teritorijas sakārtošanas projektos vai kļūsti par tās biedru :

Biedrība  “KRUSTALĪCES  MANTOJUMS”

Reģ. nr. 40008145404

Banka: A/S "Swedbank"

Konta numurs LV05HABA0551033875528


Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā. Ef. 2:19‭-‬22
Aicinu aizdomāties par ziedošanu, vai savās iespēju robežās to darām godprātīgi un ar mīļu prātu. Lai varētu nomaksāt rēķinus, uzturēt dievnamu un pastāvīgu kalpošanas darbu, arī ziedot ir vajadzīgs regulāri. Lai kā man negribētos par to rakstīt, taču šī brīža bēdīgā situācija draudzes kontā diemžēl spiež to darīt. Paldies visiem, kas neaizmirst un dara to regulāri, un ar prieku!- mācītājs Ilgvars Matīss
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS  GULBENES DRAUDZE
Reģ. nr. 90000091507
Konts Swedbankā: LV12HABA0551012163989
Mērķī var rakstīt: draudzes vispārējām vajadzībām

(Šis konts ir derīgs gan ziedojumiem draudzes vajadzībām, gan t.s. draudzes piederības ziedojumam (ikgadējam). Maksājot draudzes piederības ziedojumu, jānorāda ziedotāja vārds, uzvārds.)

Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. – Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.  /2 Kor.9:7-11/

Ziedošana nav finansiāls akts, tas ir garīgs notikums, jā, pat garīga nepieciešamība katra kristieša garīgajā dzīvē. Ziedot, tas nozīmē, pateikt Dievam paldies par to, ko Viņš mums ir devis. Ziedot, tas nozīmē uzņemties kopā ar brāļiem un māsām līdzatbildību par draudzes vajadzībām, dievnamu un savu mācītāju.

Ikviens labas gribas cilvēks, aicināts ziedot draudzes saimnieciskām un garīgām vajadzībām pēc savām iespējām un vēlmes.