Mazā, bet darbīgā pulciņā arī mēs esam krietni pastrādājuši Lielās Talkas dienā. Tapis kārtējais maskēšanās tīkls Ukrainas aizstāvjiem. Palīdzi, Dievs, lai tas pasargā kādu dzīvību...